آیا شاخصه‌های وراثتی عامل تفاوت بیماری‌زایی کرونا در ایران و جهان است؟

گزارشات متناقضی که از تفاوت در بیماریزایی ویروس کرونا در ایران و سایر نقاط جهان ارایه شده بود، محققان را به این فرضیه نزدیک کرد که شاید علل ژنتیکی عاملی در تعیین این تفاوت ها بوده است.
دکتر فریدون عزیزی، رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز پنجشنبه در این مورد به خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا گفت: جمع آوری اطلاعات وراثتی جمعیت ۱۵ هزار نفری مطالعه قند و لیپید تهران که در طول بیش از ۲۰ سال جمع آوری شده است، این بستر را فراهم می کند تا بتوان بررسی های مشابهی در این زمینه با قابلیت تعمیم به کل جمعیت انجام داد.
وی در این خصوص افزود: بخش ژمیران (ژنوم مرجع ایرانی ها)، به عنوان بازوی محاسباتی و شبیه سازی مرکز تحقیقات علوم سلولی مولکولی این پژوهشکده، طی چند سال گذشته با بهره مندی از ظرفیت های موجود ملی و بین المللی موفق به دستیابی منحصربفرد به اطلاعات ژنتیکی ایرانیان شده که انجام مطالعات این حوزه در زمینه های مختلف را امکان پذیر می سازد.
عزیزی ادامه داد: پژوهشی که اخیرا توسط این گروه با تمرکز بر واریانت های ژنتیکی حاصل از مطالعه قند و لیپید تهران انجام شده است، نشان داد که مهمترین درگاه ورودی ویروس کرونا به سلول های بدن انسان در این جمعیت در مقایسه با سایر کشورها، تفاوت هایی دارد.
دکتر مریم دانشپور از مجریان این طرح نیز در این خصوص اظهار داشت: نتایج محتمل این تغییرات با روش های محاسباتی و شبیه سازی های مبتنی بر دانش بیوانفورماتیک ساختاری تحلیل و نشان داده شد دو جهش که یکی از آنها مخصوص جمعیت ایران است، قادر به کاهش میل گیرنده به پروتئین اسپایک ویروسی دارند.
وی ادامه داد: همچنین برخی دیگر از تفاوت های ژنتیکی جمعیت های ایرانی و اروپایی در مقایسه با نژاد آسیای شرقی مشاهده می شوند که می توانند تا حدودی زمینه ساز تمایل به بیماری و میزان مرگ و میر در بین جوامع باشند.
این متخصص ژنتیک خاطرنشان کرد که هر چند این نتایج نشان دهنده تفاوت های جزئی در این موارد است که در نگاه اول کوچک به نظر می‌رسند اما این یافته ها نشان می دهد که تغییرات ژنتیکی ایرانی بر ورود ویروس به سلول های انسانی تأثیر می گذارد. با این حال، ارزیابی این نتیجه گیری در سایر مطالعات ضروری است. علاوه بر این، این نوع مطالعه می تواند برای بررسی تأثیر جهش جدید روی ژنوم ویروس و حتی نسل واکسن های mRNA علیه این ویروس مفید باشد.
این یافته ها در مقاله ای در مجموعه انتشاراتی معتبر نیچر (Nature) به چاپ رسیده است.
لینک خبر